กิจกรรมของคณะ

ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน ตรุษจีนนี้ที่ ม.หัวเฉียว 2020 (วันที่ 23 มกราคม 2563)

ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร มฉก. (วันที่ 8 ม.ค.63)

ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานโพธิ์ มฉก. วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีวางกระเช้าดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562