กิจกรรมของคณะ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวฯ เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขแนวใหม่” ในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล