กิจกรรมของคณะ

ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ พระพุทธรูป 3 องค์ หลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเหรียญที่ระลึกที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาไทย ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย

ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานโพธิ์ (วันที่ 4 ธันวาคม 2563)

ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลัย เนื่องในวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 – 10.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ประตูเสด็จ (ประตู 2)