วิจัย

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาลเป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานสาธารณสุขสัมพันธ์​ครั้งที่​ 38​ในหัวข้อ​Tai​ Chi Chaun for​ the Elderly