นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาลเป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ
ในงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ​ครั้งที่​ 38 หัวข้อ ​Tai​ Chi Chaun for​ the Elderly