ศิลปวัฒนธรรม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมงานทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 28 พ.ค. 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มฉก. #เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งคณะ26ปี (1 พฤษภาคมของทุกปี)

ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ถนนข้าวต้มกุ๊ย

พิธีไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 กันยายน 2561