ศิลปวัฒนธรรม

ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประเพณีรดน้ำขอพรปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ถนนข้าวต้มกุ๊ย

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยการแต่งกายชุดไทยทุกวันพฤหัสบดี

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยการแต่งกายชุดจีนทุกวันจันทร์ 

โครงการลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563

พิธีไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 กันยายน 63