ศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (พี่แก่น วัชวี พลเยี่ยม และพี่พัฒน์ศิริ ทองหวาน) เข้าร่วมแบ่งปันและเล่าประสบการณ์ทำงานให้กับน้องๆปี 4 ในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562