ศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมแบ่งปันและเล่าประสบการณ์ทำงานให้กับน้องๆปี 4 ในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561