ศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมแบ่งปันและเล่าประสบการณ์ทำงานให้กับน้องๆปี 4 ในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ ชั้นปีที่ 4 ได้ทำการจัดอบรมในโครงการประกอบวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อฝึกทักษะเตรียมเป็น จป.วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก พี่ๆที่มีประสบการณ์ และศิษย์เก่า ได้แก่ คุณอโนทัย ขอค้าและคุณสรายุทธจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต, คุณสุชานันท์ พูลวงษ์ จากบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน),PTG และคุณวรวุฒิ ศรีโสภณ จากบริษัทนันทวรรณ จำกัด/ Thai Obayashi ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและการเตรียมตัวสู่วิชาชีพ