แนะแนว

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แนะแนวหลักสูตร จัดฐานกิจกรรมทำแผลให้น้องๆได้ทดลอง ได้เข้าใจวิธีการทำแผลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แนะแนวหลักสูตร จัดกิจกรรมฐานความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัย ทั้งการ CPR การพันแผล การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการใช้ถังดับเพลิง ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ภาพบรรยากาศในงาน HCU NEW GEN Open House 2020-21 “ชิค ๆ คูล ๆ สู่ 6 มุมเมือง” ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง บูทคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (13 พ.ย. 63)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แนะแนวหลักสูตร จัดฐานความรู้ให้นักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แนะแนวหลักสูตร ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ร่วมแนะแนวหลักสูตร ที่โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ภาพบรรยากาศงาน OPEN HOUSE 2020 “หัวเฉียวฯ On Tour ชิคๆ คูลๆ สู่ New Normal” วันที่ 21-23 สิงหาคม 63 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์