แนะแนว

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน แนะแนวร่วมกับแผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนชลราฎรอำรุง จ.ชลบุรี

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล แนะแนวหลักสูตร และเกมส์สนุกๆ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ขอขอบคุณนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ร่วมกิจกรรมแนะแนว และแนะนำอาชีพที่น่าสนใจในโรงพยาบาล กับ พี่ๆและอาจารย์ #สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล กันอย่างสนุกสนาน

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แนะแนวโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

ภาพบรรยากาศ แนะแนว โรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม วันที่ 21 มิถุนายน 2562