แนะแนว

ภาพบรรยากาศงาน OPEN HOUSE 2020 “หัวเฉียวฯ On Tour ชิคๆ คูลๆ สู่ New Normal” วันที่ 21-23 สิงหาคม 63 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ 

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 หลักสูตร​การบริการทางการแพทย์​ เข้าร่วมแนะแนว​การศึกษา​ต่อให้กับ นักเรียนหลักสูตรบริบาลในโรงเรียน จุฬารัตน์​อินเตอร์​ เฮ็ลท์

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกันออกแนะแนว โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 62 มีฐานกิจกรรมและฝึกปฏิบัติเรื่อง การทดสอบมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติการกู้ชีพ การทดสอบสารอันตรายในอาหาร และการทดสอบสารปนเปื้อนในเครื่องสำอาง 

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกันออกแนะแนวโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 มีฐานกิจกรรมและฝึกปฏิบัติเรื่อง การทดสอบมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติการกู้ชีพ การทดสอบสารอันตรายในอาหาร และการทดสอบสารปนเปื้อนในเครื่องสำอาง 

ภาพบรรยากาศแนะแนวโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62

โครงการแนะแนวหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ณ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สนุกสนานและได้ความรู้ไปกับกิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ อันตรายจากเครื่องสำอาง และการล้างมือ/การทำเจลล้างมือ